Auto otpad "PEĐA" nalazi se u Banja Luci u naselju Pavlovac,
na 3 km od skretanja sa Karaðorðeve (stara Rudarska) ulice!